Sắp xếp:

Tăng dần

Giảm dần

ĐÃ TÌM THẤY 397 HỒ SƠ PHÙ HỢP

Ảnh dại diện Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập Lượt xem

Nguyễn Trần Đăng Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Học vấn: Cấp hai

3 năm

10 triệu

An Giang

Đang cập nhật

116

Đinh Đào

Manage

Học vấn: Đại học

5 năm

8 triệu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

132

Tú Mai

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

8 triệu

Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

205

Đoàn Nguyễn

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

6 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

96

Đức Đoàn

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

9 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

172

Nhàn Tăng

Manage

Học vấn: Đại học

3 năm

7 triệu

Hà Nội

Đang cập nhật

117

Khoa Ngô

Manage

Học vấn: Cấp ba

5 năm

4 triệu

Hà Nội
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

368

Thắm Bùi

Manage

Học vấn: Cấp ba

2 năm

7 triệu

Hà Nội
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

114