Sắp xếp:

Tăng dần

Giảm dần

ĐÃ TÌM THẤY 506 HỒ SƠ PHÙ HỢP

Ảnh dại diện Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập Lượt xem

Trần Vương

Manage

Học vấn: Cấp ba

1 năm

14 triệu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

140

Đoàn Nguyễn

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

6 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

227

Tú Mai

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

8 triệu

Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

364

Phạm Dương

Manage

Học vấn: Cấp ba

3 năm

6 triệu

Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

191

Khoa Ngô

Manage

Học vấn: Cấp ba

5 năm

4 triệu

Hà Nội
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

542

Nhàn Tăng

Manage

Học vấn: Đại học

3 năm

7 triệu

Hà Nội

Đang cập nhật

283

Đức Đoàn

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

9 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

330

Đinh Đào

Manage

Học vấn: Đại học

5 năm

8 triệu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

284