Sắp xếp:

Tăng dần

Giảm dần

ĐÃ TÌM THẤY 386 HỒ SƠ PHÙ HỢP

Ảnh dại diện Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Ngày truy cập Lượt xem

Khoa Ngô

Manage

Học vấn: Cấp ba

5 năm

4 triệu

Hà Nội
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

159

Nguyễn Trần Đăng Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Học vấn: Cấp hai

3 năm

10 triệu

An Giang

Đang cập nhật

27

Tú Mai

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

8 triệu

Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

101

Đinh Đào

Manage

Học vấn: Đại học

5 năm

8 triệu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

31

Nhàn Tăng

Manage

Học vấn: Đại học

3 năm

7 triệu

Hà Nội

Đang cập nhật

48

Đoàn Nguyễn

Manage

Học vấn: Cấp ba

4 năm

6 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

32

Phạm Dương

Manage

Học vấn: Cấp ba

3 năm

6 triệu

Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

93

Bửu Mai

Manage

Học vấn: Đại học

4 năm

8 triệu

Hồ Chí Minh

Đang cập nhật

98