Bảng giá các gói dịch vụ trên website

Gói dịch vụ đăng tin
Tên góiĐơn giá (vnđ)Thời hạn (Ngày)Vị trí hiển thị
Miễn phí0-Hiển thị ở trong Menu “Việc Làm” nằm dưới các tin HOT và cơ hội hiển thị ở “Trang Chủ” trong trường hợp không có ai đăng tin HOT.
Hot 7 ngày300.0007Hiển thị ở “Trang Chủ” và trang “Việc Làm” nằm ở trên tin “Miễn Phí” trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày chuyển xuống tin “Miễn Phí”.
Hot 15 ngày500.00015Hiển thị ở “Trang Chủ” và trang “Việc Làm” nằm ở trên tin “Miễn Phí” trong vòng 15 ngày, sau 15 ngày chuyển xuống tin “Miễn Phí”.
Hot 30 ngày700.00030Hiển thị ở “Trang Chủ” và trang “Việc Làm” nằm ở trên tin “Miễn Phí” trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày chuyển xuống tin “Miễn Phí”.
Gói dịch vụ đặt Banner
MuaTên góiĐơn giá (vnđ)Thời hạn (Ngày)Vị trí hiển thị
B5200.0005Banner được đặt trong phần bên phải của menu “Việc làm” trong vòng 5 ngày. Click vào banner sẽ dẫn tới thông tin tuyển dụng.
B7300.0007Banner được đặt trong phần bên phải của menu “Việc làm” trong vòng 7 ngày. Click vào banner sẽ dẫn tới thông tin tuyển dụng.
B15500.00015Banner được đặt trong phần bên phải của menu “Việc làm” trong vòng 15 ngày. Click vào banner sẽ dẫn tới thông tin tuyển dụng.
Gói dịch vụ tải hồ sơ ứng viên
MuaTên góiThời hạn (Ngày)Số lượng (hồ sơ)Giá gốc (vnđ)Chiết khấu (%)Giá thanh toán (vnđ)
P11010300.0000300.000
P22020600.00010540.000
P33030900.00015765.000
P460601.800.000201.440.000

Lưu ý

  • Thứ tự hiển thị của tin phụ thuộc vào thời điểm đăng tin. Những tin đăng sau sẽ được ưu tiên hiển thị trước.
  • Ở mục trang chủ có 10 vị trí hiển thị, các tin đăng lên trong thời điểm đầu sẽ được hiển thị. Sau đó theo thứ tự  sẽ chuyển xuống sang trang “Việc Làm” để nhường vị trí cho các nhà tuyển dụng khác đăng tin sau.
  • Các gói tin vip khi đã chuyển xuống tin miễn phí thì thông tin tuyển dụng vẫn được lưu giữ không thời hạn.