Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cơ hội hôm nay
401 việc làm đang cần bạn trong tổng số 9701 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Đặng Kim Yến

Lượt xem: 43

Ngày sinh 25/08/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 7

Chiều cao 1m65

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 82-62-88

Họ tên: Phan Thị Quới Hương

Lượt xem: 35

Ngày sinh 21/06/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 10

Chiều cao 1m65

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 85-62-89Họ tên: Vũ Thị Thảo Thương

Lượt xem: 37

Ngày sinh 28/08/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Bình

Chiều cao 1m63

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 90-60-85

Họ tên: Đỗ Huỳnh Như

Lượt xem: 30

Ngày sinh 27/06/1997

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Thạnh

Chiều cao 1m55

Cân nặng 46kg

Số đo 3 vòng 1-1-1Họ tên: Phan Thị Ánh Hằng

Lượt xem: 32

Ngày sinh 16/05/1997

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m62

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 80-61-84

Họ tên: Đoàn Anh

Lượt xem: 37

Ngày sinh 10/10/1995

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m73

Cân nặng 70kg

Số đo 3 vòng 1-1-1Họ tên: Lê Huỳnh Lâm

Lượt xem: 31

Ngày sinh 16/07/1997

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m73

Cân nặng 60kg

Số đo 3 vòng 82-62-85

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Ny

Lượt xem: 35

Ngày sinh 16/07/1996

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m70

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 84-63-90Họ tên: Nguyễn Bình Ngọc

Lượt xem: 27

Ngày sinh 09/03/1996

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m61

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 83-62-85

Họ tên: Nguyễn Ngọc Như Ý

Lượt xem: 33

Ngày sinh 07/04/1995

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m62

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 80-61-84Họ tên: Phạm thị mỹ hằng

Lượt xem: 31

Ngày sinh 21/05/1996

Nơi ở hiện tại Khánh Hòa, Nha Trang

Chiều cao 1m63

Cân nặng 41kg

Số đo 3 vòng 80-61-85

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Lượt xem: 30

Ngày sinh 16/10/1995

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Tân

Chiều cao 1m58

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 80-60-85Họ tên: Mai Thị Duyên

Lượt xem: 32

Ngày sinh 14/06/1997

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Tân

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 82-61-85

Họ tên: Huỳnh Thị Thùy Duyên

Lượt xem: 31

Ngày sinh 21/04/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Phú

Chiều cao 1m64

Cân nặng 44kg

Số đo 3 vòng 80-60-84Họ tên: Lê Hoàng Gia Bảo

Lượt xem: 28

Ngày sinh 09/04/1994

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Phú

Chiều cao 1m60

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 80-61-85

Họ tên: Ngô Mỹ Duyên

Lượt xem: 38

Ngày sinh 21/04/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Phú

Chiều cao 1m60

Cân nặng 46kg

Số đo 3 vòng 80-62-85Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Lượt xem: 33

Ngày sinh 23/05/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Phú

Chiều cao 1m64

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 82-63-89

Họ tên: Võ Thị Thủy Tiên

Lượt xem: 37

Ngày sinh 25/12/1995

Nơi ở hiện tại Long An, Tân An

Chiều cao 1m60

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 75-63-82Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM