1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cập nhật hôm nay
506 việc làm đang cần bạn trong tổng số 10420 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Nguyễn Quỳnh Mai

Lượt xem: 130

Ngày sinh 10/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 78-59-80

Họ tên: Nguyễn Thị Nhã Phương

Lượt xem: 130

Ngày sinh 17/03/1992

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m69

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 76-62-91Họ tên: Kiều Vũ Nhật Nga

Lượt xem: 127

Ngày sinh 14/11/1992

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m62

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 82-65-91

Họ tên: Nguyễn Thanh Vinh

Lượt xem: 134

Ngày sinh 17/06/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Gò Vấp

Chiều cao 1m74

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 78-63-85Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Vy

Lượt xem: 140

Ngày sinh 14/11/1995

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m67

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-63-94

Họ tên: Linh Trần

Lượt xem: 138

Ngày sinh 10/02/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m60

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 80-70-90Họ tên: Nguyễn Định Phát

Lượt xem: 141

Ngày sinh 17/01/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Gò Vấp

Chiều cao 1m65

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 80-60-80

Họ tên: Phạm Ngọc Tuyết

Lượt xem: 133

Ngày sinh 11/09/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 3

Chiều cao 1m67

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 83-62-94Họ tên: Nguyễn Duy Khương

Lượt xem: 130

Ngày sinh 23/11/1992

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m69

Cân nặng 60kg

Số đo 3 vòng 90-80-90

Họ tên: Trình Hoài quang Tâm

Lượt xem: 132

Ngày sinh 26/12/1988

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m75

Cân nặng 63kg

Số đo 3 vòng 93-78-92Họ tên: Nguyễn Thi Thuý Aṇ

Lượt xem: 131

Ngày sinh 26/08/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Gò Vấp

Chiều cao 1m65

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 80-65-92

Họ tên: Hoàng Thanh Mai

Lượt xem: 141

Ngày sinh 09/09/1991

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m62

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 86-58-90Họ tên: Hồ Lê Thảo Trang

Lượt xem: 139

Ngày sinh 08/12/1990

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m64

Cân nặng 44kg

Số đo 3 vòng 85-60-86

Họ tên: Lý Thị Thùy Dương

Lượt xem: 128

Ngày sinh 23/12/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 88-68-91Họ tên: Đỗ Đức Long

Lượt xem: 130

Ngày sinh 21/01/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m78

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 91-76-95

Họ tên: Đặng Linh

Lượt xem: 205

Ngày sinh 14/11/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m66

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 82-62-90Họ tên: Nguyễn Thị Diểm Hằng

Lượt xem: 129

Ngày sinh 28/09/1992

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 9

Chiều cao 1m64

Cân nặng 51kg

Số đo 3 vòng 84-63-92

Họ tên: Nguyễn Ngọc Liên

Lượt xem: 189

Ngày sinh 07/10/1989

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 12

Chiều cao 1m67

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 82-65-95Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM