1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cập nhật hôm nay
552 việc làm đang cần bạn trong tổng số 10543 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Nguyễn Ngọc Điệp

Lượt xem: 153

Ngày sinh 19/01/1992

Nơi ở hiện tại Cần Thơ, Q. Ninh Kiều

Chiều cao 1m64

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 87-65-85

Họ tên: Trần Thị Mai Phương

Lượt xem: 138

Ngày sinh 24/10/1994

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m65

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 80-63-90Họ tên: Phạm Hoa Tiên Trúc

Lượt xem: 151

Ngày sinh 09/06/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 84-61-91

Họ tên: Lê Thị Khánh Tường

Lượt xem: 201

Ngày sinh 02/11/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 85-62-88Họ tên: Nguyễn Nhật Khiêm

Lượt xem: 143

Ngày sinh 31/12/1969

Nơi ở hiện tại Cần Thơ, Q. Ninh Kiều

Chiều cao 1m74

Cân nặng 58kg

Số đo 3 vòng 90-72-92

Họ tên: Phạm Thị Minh Quyên

Lượt xem: 156

Ngày sinh 27/01/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Phú

Chiều cao 1m71

Cân nặng 54kg

Số đo 3 vòng 82-65-92Họ tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Lượt xem: 144

Ngày sinh 15/10/1995

Nơi ở hiện tại Đồng Nai, Biên Hòa

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 78-62-90

Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết

Lượt xem: 152

Ngày sinh 08/02/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m60

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 86-69-90Họ tên: Nguyễn Thanh Bình

Lượt xem: 138

Ngày sinh 07/08/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m76

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 91-78-99

Họ tên: Nguyễn Tiến Nam

Lượt xem: 138

Ngày sinh 06/02/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Bình

Chiều cao 1m73

Cân nặng 60kg

Số đo 3 vòng 90-80-90Họ tên: Nguyễn Hoàng Thành Công

Lượt xem: 135

Ngày sinh 03/10/1989

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Tân Bình

Chiều cao 1m78

Cân nặng 70kg

Số đo 3 vòng 98-80-95

Họ tên: Đào Hoàng Phát

Lượt xem: 158

Ngày sinh 03/12/1993

Nơi ở hiện tại Cần Thơ, Q. Ninh Kiều

Chiều cao 1m70

Cân nặng 58kg

Số đo 3 vòng 86-73-89Họ tên: Bùi Thanh Hưng

Lượt xem: 148

Ngày sinh 28/11/1988

Nơi ở hiện tại Cần Thơ, Q. Ninh Kiều

Chiều cao 1m78

Cân nặng 75kg

Số đo 3 vòng 90-88-90

Họ tên: Hoàng Thị Ái Vân

Lượt xem: 139

Ngày sinh 19/04/1991

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m62

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 88-68-90Họ tên: Trương Đức Nha

Lượt xem: 143

Ngày sinh 31/10/1994

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 5

Chiều cao 1m75

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 92-80-95

Họ tên: Trần Thị Hồng Ngọc

Lượt xem: 137

Ngày sinh 09/03/1994

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Tân

Chiều cao 1m65

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 89-70-90Họ tên: Dương Nhi

Lượt xem: 220

Ngày sinh 18/01/1994

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Tân

Chiều cao 1m66

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-62-86

Họ tên: Trần Thị Bích Nga

Lượt xem: 143

Ngày sinh 07/12/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m56

Cân nặng 40kg

Số đo 3 vòng 72-62-85Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM