1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cơ hội hôm nay
316 việc làm đang cần bạn trong tổng số 9719 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Phạm Ngọc Tuyết

Lượt xem: 39

Ngày sinh 11/09/1991

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 3

Chiều cao 1m67

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 83-62-94

Họ tên: Nguyễn Duy Khương

Lượt xem: 43

Ngày sinh 23/11/1992

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m69

Cân nặng 60kg

Số đo 3 vòng 90-80-90Họ tên: Trình Hoài quang Tâm

Lượt xem: 45

Ngày sinh 26/12/1988

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m75

Cân nặng 63kg

Số đo 3 vòng 93-78-92

Họ tên: Nguyễn Thi Thuý Aṇ

Lượt xem: 45

Ngày sinh 26/08/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Gò Vấp

Chiều cao 1m65

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 80-65-92Họ tên: Hoàng Thanh Mai

Lượt xem: 44

Ngày sinh 09/09/1991

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m62

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 86-58-90

Họ tên: Hồ Lê Thảo Trang

Lượt xem: 46

Ngày sinh 08/12/1990

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m64

Cân nặng 44kg

Số đo 3 vòng 85-60-86Họ tên: Lý Thị Thùy Dương

Lượt xem: 41

Ngày sinh 23/12/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 88-68-91

Họ tên: Đỗ Đức Long

Lượt xem: 39

Ngày sinh 21/01/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m78

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 91-76-95Họ tên: Đặng Linh

Lượt xem: 88

Ngày sinh 14/11/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m66

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 82-62-90

Họ tên: Nguyễn Thị Diểm Hằng

Lượt xem: 43

Ngày sinh 28/09/1992

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 9

Chiều cao 1m64

Cân nặng 51kg

Số đo 3 vòng 84-63-92Họ tên: Nguyễn Ngọc Liên

Lượt xem: 88

Ngày sinh 07/10/1989

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 12

Chiều cao 1m67

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 82-65-95

Họ tên: Vũ Đức Vinh

Lượt xem: 48

Ngày sinh 27/01/1992

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m81

Cân nặng 76kg

Số đo 3 vòng 96-75-95Họ tên: Lê Hồng Ngọc

Lượt xem: 48

Ngày sinh 27/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Hà Đông

Chiều cao 1m62

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 80-62-89

Họ tên: Lê Thị Bích Phượng

Lượt xem: 44

Ngày sinh 22/08/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Huyện Bình Chánh

Chiều cao 1m64

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 85-62-89Họ tên: Lê Tuấn An

Lượt xem: 47

Ngày sinh 04/01/1995

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Thạnh

Chiều cao 1m89

Cân nặng 66kg

Số đo 3 vòng 80-60-63

Họ tên: Lưu Phương Anh

Lượt xem: 47

Ngày sinh 13/10/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m70

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 84-60-89Họ tên: Đoàn Thị Thúy An

Lượt xem: 46

Ngày sinh 06/11/1993

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 3

Chiều cao 1m67

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 80-57-87

Họ tên: Trần Thị Chinh

Lượt xem: 45

Ngày sinh 02/08/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m69

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 82-62-94Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM