1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cập nhật hôm nay
422 việc làm đang cần bạn trong tổng số 10090 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Trần Thị Trúc My

Lượt xem: 90

Ngày sinh 30/05/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m60

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 83-62-88

Họ tên: Đoàn Phương Thảo

Lượt xem: 85

Ngày sinh 31/05/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Chiều cao 1m64

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 86-63-92Họ tên: Nguyễn Lê Lệ Duyên

Lượt xem: 81

Ngày sinh 05/08/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m60

Cân nặng 42kg

Số đo 3 vòng 79-62-87

Họ tên: Phan Hữu Long

Lượt xem: 79

Ngày sinh 03/03/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m75

Cân nặng 57kg

Số đo 3 vòng 80-65-75Họ tên: Thái Thị Kiều Vi

Lượt xem: 81

Ngày sinh 08/01/1994

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m58

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 85-63-90

Họ tên: Võ Thị Mỹ Nữ

Lượt xem: 89

Ngày sinh 04/12/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m64

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 87-62-89Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh

Lượt xem: 86

Ngày sinh 26/07/1989

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m79

Cân nặng 75kg

Số đo 3 vòng 95-74-102

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Lượt xem: 83

Ngày sinh 11/02/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn

Chiều cao 1m61

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 83-62-87Họ tên: Hồ Thị Mai Phương

Lượt xem: 83

Ngày sinh 05/07/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Chiều cao 1m60

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 86-70-90

Họ tên: Phan Việt Vương

Lượt xem: 82

Ngày sinh 28/03/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m78

Cân nặng 68kg

Số đo 3 vòng 92-75-90Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

Lượt xem: 86

Ngày sinh 08/11/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m68

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 83-62-85

Họ tên: Trần Thị Thu Hằng

Lượt xem: 82

Ngày sinh 13/04/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m63

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 88-65-89Họ tên: Trần Thị Lệ Hằng

Lượt xem: 77

Ngày sinh 21/08/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m65

Cân nặng 54kg

Số đo 3 vòng 86-66-90

Họ tên: Ngô Thị Hồng Vấn

Lượt xem: 76

Ngày sinh 08/10/1992

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m70

Cân nặng 51kg

Số đo 3 vòng 80-67-85Họ tên: Lê Thị Hoài An

Lượt xem: 122

Ngày sinh 06/02/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m65

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 79-63-89

Họ tên: Trần Thiện Thanh

Lượt xem: 80

Ngày sinh 04/06/1991

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m72

Cân nặng 59kg

Số đo 3 vòng 89-70-94Họ tên: Đỗ Huỳnh Hùng

Lượt xem: 90

Ngày sinh 17/11/1993

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m80

Cân nặng 66kg

Số đo 3 vòng 95-73-93

Họ tên: Lê Hưng Thịnh

Lượt xem: 71

Ngày sinh 02/08/1995

Nơi ở hiện tại Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Chiều cao 1m77

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 93-75-103Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM