Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cơ hội hôm nay
401 việc làm đang cần bạn trong tổng số 9701 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Phan Ngọc Huê

Lượt xem: 24

Ngày sinh 01/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 85-62-93

Họ tên: Chu Ngọc Hoàng

Lượt xem: 32

Ngày sinh 19/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Hà Đông

Chiều cao 1m78

Cân nặng 75kg

Số đo 3 vòng 98-75-92Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Lượt xem: 25

Ngày sinh 16/07/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 55kg

Số đo 3 vòng 87-67-94

Họ tên: Trần Hải Anh

Lượt xem: 33

Ngày sinh 04/03/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m70

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 98-75-87Họ tên: Nguyễn Hiền

Lượt xem: 29

Ngày sinh 19/07/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 81-65-85

Họ tên: Trần Thị Hương

Lượt xem: 28

Ngày sinh 15/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m64

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-64-88Họ tên: Lê Thị Như Ngọc

Lượt xem: 30

Ngày sinh 19/06/1998

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m65

Cân nặng 57kg

Số đo 3 vòng 80-63-85

Họ tên: Vũ Thị Thúy

Lượt xem: 29

Ngày sinh 20/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Từ Liêm

Chiều cao 1m66

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 86-61-89Họ tên: Lương Thị Nhật Lệ

Lượt xem: 22

Ngày sinh 14/02/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 80-61-88

Họ tên: Phan Thị Huyền

Lượt xem: 31

Ngày sinh 14/02/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 55kg

Số đo 3 vòng 85-63-88Họ tên: Hoàng Thị Đào

Lượt xem: 30

Ngày sinh 05/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 84-60-88

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Lượt xem: 22

Ngày sinh 05/02/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Mê Linh

Chiều cao 1m63

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 84-61-90Họ tên: Phạm Thị Bích Ngọc

Lượt xem: 21

Ngày sinh 15/02/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Mê Linh

Chiều cao 1m64

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 85-62-88

Họ tên: Phạm Thị Hải Yến

Lượt xem: 27

Ngày sinh 07/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Mỹ Đức

Chiều cao 1m64

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 83-61-88Họ tên: Phan Đinh Nam

Lượt xem: 24

Ngày sinh 17/03/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m76

Cân nặng 78kg

Số đo 3 vòng 1-1-1

Họ tên: Lê Thanh Quyền

Lượt xem: 30

Ngày sinh 14/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Hà Đông

Chiều cao 1m70

Cân nặng 68kg

Số đo 3 vòng 95-75-90Họ tên: Phan Hiền Thảo

Lượt xem: 37

Ngày sinh 17/07/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m68

Cân nặng 55kg

Số đo 3 vòng 88-65-93

Họ tên: Phan Thuỳ Linh

Lượt xem: 26

Ngày sinh 17/04/1997

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Đống Đa

Chiều cao 1m63

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 80-61-88Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM