Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cơ hội hôm nay
401 việc làm đang cần bạn trong tổng số 9701 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Lượt xem: 33

Ngày sinh 07/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 44kg

Số đo 3 vòng 80-62-88

Họ tên: Phạm Thị Linh

Lượt xem: 24

Ngày sinh 07/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 83-60-88Họ tên: Đinh hoa

Lượt xem: 27

Ngày sinh 14/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m68

Cân nặng 53kg

Số đo 3 vòng 84-62-89

Họ tên: Nguyễn Hương Thảo

Lượt xem: 28

Ngày sinh 03/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m61

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 85-61-90Họ tên: Trần Thanh Thủy

Lượt xem: 27

Ngày sinh 19/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 83-63-87

Họ tên: Ngô Huyền Anh

Lượt xem: 29

Ngày sinh 05/02/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 80-61-85Họ tên: Nguyễn Thu Hiền

Lượt xem: 32

Ngày sinh 04/03/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 82-60-89

Họ tên: Nguyễn Xuân Tươi

Lượt xem: 25

Ngày sinh 08/09/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 86-65-92Họ tên: Hồng Hạnh

Lượt xem: 26

Ngày sinh 24/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m67

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 83-64-88

Họ tên: Đàm Thị Thu Trang

Lượt xem: 25

Ngày sinh 19/06/1998

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m64

Cân nặng 54kg

Số đo 3 vòng 84-63-88Họ tên: Thạch Thị Thương Thương

Lượt xem: 23

Ngày sinh 20/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Đống Đa

Chiều cao 1m62

Cân nặng 46kg

Số đo 3 vòng 83-61-87

Họ tên: Nguyễn Thanh Hiền

Lượt xem: 26

Ngày sinh 14/02/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Hà Đông

Chiều cao 1m68

Cân nặng 51kg

Số đo 3 vòng 83-61-90Họ tên: Lê Thanh Thái

Lượt xem: 26

Ngày sinh 24/01/1992

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m70

Cân nặng 65kg

Số đo 3 vòng 90-76-97

Họ tên: Minh Hạnh

Lượt xem: 35

Ngày sinh 05/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m69

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 84-62-88Họ tên: Nguyễn Thị Thanh

Lượt xem: 25

Ngày sinh 05/02/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m63

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 84-61-89

Họ tên: Hồ Phương Thảo

Lượt xem: 25

Ngày sinh 24/03/1998

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m63

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 85-62-89Họ tên: Phan Thùy Trang

Lượt xem: 22

Ngày sinh 07/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-60-88

Họ tên: Nguyễn Thu Trang

Lượt xem: 25

Ngày sinh 28/12/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 51kg

Số đo 3 vòng 84-64-88Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM