1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm kiếm nhân sự

Tìm Việc Làm


Cơ hội hôm nay
319 việc làm đang cần bạn trong tổng số 9743 việc làm đang tuyển dụng trên PGworks

HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT


Họ tên: Phạm thị bảo ngọc

Lượt xem: 53

Ngày sinh 14/02/1995

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Thủ Đức

Chiều cao 1m64

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-64-88

Họ tên: Trần Thu Xuyên

Lượt xem: 73

Ngày sinh 19/06/1998

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận Bình Tân

Chiều cao 1m60

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 80-63-85Họ tên: Phan Đinh Thanh

Lượt xem: 55

Ngày sinh 17/02/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m65

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 80-61-85

Họ tên: Phương Thảo

Lượt xem: 58

Ngày sinh 14/02/1996

Nơi ở hiện tại Tp Hồ Chi Mính, Quận 1

Chiều cao 1m62

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 82-61-88Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Ly

Lượt xem: 63

Ngày sinh 21/01/1996

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 55kg

Số đo 3 vòng 85-63-92

Họ tên: Vũ Thị Mai

Lượt xem: 71

Ngày sinh 05/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 45kg

Số đo 3 vòng 84-60-88Họ tên: Lưu thị thuỷ yến

Lượt xem: 70

Ngày sinh 05/02/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Tây Hồ

Chiều cao 1m63

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 84-64-89

Họ tên: Nguyễn Hoàng Mai

Lượt xem: 53

Ngày sinh 04/01/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m64

Cân nặng 52kg

Số đo 3 vòng 88-65-89Họ tên: Phan Thùy Chi

Lượt xem: 54

Ngày sinh 07/03/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m64

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 83-60-88

Họ tên: Phan Thị Thoa

Lượt xem: 57

Ngày sinh 28/12/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m63

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-67-90Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Lượt xem: 63

Ngày sinh 14/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m67

Cân nặng 54kg

Số đo 3 vòng 84-62-90

Họ tên: Trịnh Minh Thúy

Lượt xem: 49

Ngày sinh 13/02/1993

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Huyện Đông Anh

Chiều cao 1m64

Cân nặng 80kg

Số đo 3 vòng 85-62-93Họ tên: Nguyễn Chung

Lượt xem: 63

Ngày sinh 19/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m62

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 83-63-87

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo

Lượt xem: 57

Ngày sinh 05/02/1994

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m60

Cân nặng 49kg

Số đo 3 vòng 80-61-88Họ tên: Nghiêm Thị Huề

Lượt xem: 49

Ngày sinh 04/03/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m63

Cân nặng 48kg

Số đo 3 vòng 82-60-89

Họ tên: Đào Thị Ngọc

Lượt xem: 56

Ngày sinh 31/03/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 86-65-88Họ tên: Nguyễn Hà Anh

Lượt xem: 70

Ngày sinh 14/02/1995

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m62

Cân nặng 50kg

Số đo 3 vòng 83-64-88

Họ tên: Nguyễn Thị Nhung

Lượt xem: 56

Ngày sinh 19/06/1998

Nơi ở hiện tại Hà Nội, Quận Ba Đình

Chiều cao 1m65

Cân nặng 47kg

Số đo 3 vòng 80-63-85Tổng số người truy cập:

               

2017 PEOPLELINKVIETNAM